" จัดฟัน " ... ยิ่งต้องใช้
  • 7 เมษายน 2018
  • 222
  • 0
           การจัดฟันในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัญหาที่คนจัดฟันจะพบได้บ่อยๆ คือ การทำความสะอาดฟัน เกิดแผลร้อนใน และอื่นๆ             แปรงฟันให้สนุก เลือกใช้ #พี่ยักษ์
อ่านต่อ