" จัดฟัน " ... ยิ่งต้องใช้

           การจัดฟันในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัญหาที่คนจัดฟันจะพบได้บ่อยๆ คือ การทำความสะอาดฟัน เกิดแผลร้อนใน และอื่นๆ 

           แปรงฟันให้สนุก เลือกใช้ #พี่ยักษ์

ลดกลิ่นปาก

ขจัดคราบหินปูน

แปรงแล้วเย็นสดชื่น